Bij verhindering dient u voor een vervanger te zorgen.